Selecteer een pagina

Halfronde kanalen – methode voor het los gestort drogen in de akkerbouw 

Vullen van hal met product op halfronde kanalen.
Product los gestort.

 

Drukkamer met product.
Bovenaanzicht drukkamer met luikenbediening.
Drukkamer met wand van vuren planken.
Drukkamer met wand van multiplex met verticale balken.
Drukkamer met wand van multiplex en horizontale balken.
Hoekdoorsnede kanalen en drukkamer.
Langs doorsnede product, kanalen en drukkamer.
Dwarsdoorsnede kanalen onder product.
Lucht uitstroom opening met halfrond kanaal.

 

Halfronde kanalen.
Drukkamer voor halfronde kanalen.
Halfronde kanalen voor drukkamer.
Keerwand.
Praktijk toepassing keerwand.
Buitenzijde verplaatsbare keerwand.